Роль донаторів оксиду азоту в профілактиці затримки розвитку плода у вагітних з хронічною інтоксикацією солями важких металів

Акушер-гінеколог

Медичний інститут Сумського державного університету, м. Суми


Комплексне вивчення функціонального стану фетоплацентарної системи у вагітних з хронічною інтоксикацією солями важких металів показало зниження рівня гормонів фетоплацентарного комплексу, зменшення всіх біометричних показників плода, збільшення частоти ультразвукових критеріїв ФПН. Запропоноване лікування стабілізує гормональну функцію фетоплацентарного комплексу, покращує внутрішньоутробний стан плода, що значно знижує частоту акушерських і перинатальних ускладнень.

Ключові слова: хімічна промисловість, вагітність, шкідливі фактори навколишнього середовища, хронічна фетоплацентарна недостатність, затримка розвитку плода.