Спосіб превентивної профілактики затримки розвитку плода з використанням донаторів оксиду азоту (інформаційний лист)

Акушер-гінеколог

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР АКУШЕРСТВА, ГІНЕКОЛОГІЇ ТА РЕПРОДУКТОЛОГІЇ


Суть впровадження: спосіб превентивної профілактики затримки розвитку плода у вагітних групи ризику з використанням донатора оксиду азоту тівортіну.

Пропонується для впровадження в практику роботи профільних установ охорони здоров’я спосіб превентивної профілактики затримки розвитку плода у вагітних групи ризику (вплив шкідливих хімічних факторів, екзо- та ендотосикантів, прееклампсія різного ступеня).

Відома патогенетична роль вільнорадикального ураження мембраних структур клітин організму плода під впливом несприятливих чинників екзо- і ендогенного походження, зокрема, в результаті деструктивної дії продуктів ліпопероксидації. Обмежити процес утворення вільних радикалів у ході розвитку і формування плода з наведених позицій можна за умов спрямованої дії на тканинний метаболізм за участю препаратів — донаторів оксиду азоту. Наведений ефект доцільно індукувати за допомогою тівортіну. Останній здійснює пряму антиоксидантну дію, внаслідок чого зменшується концентрація основних продуктів перекисного окислення ліпідів, припиняється розгалуження ланцюгів вільнорадикального окислення, утримується про- і антиоксидантна рівновага в межах, близьких до оптимальних. Комплексна профілактика затримки розвитку плода вперше в клінічній практиці включала застосування препарату Тівортін, що виступає в ролі донатора оксиду азоту, який має антигіпоксичну, мембраностабілізуючу, цитопротекторну, антиоксидантну, антирадикальну та дезінтоксикаційну активність. Тівортін є субстратом для NO-синтази – ферменту, що каталізує синтез оксиду азоту в ендотеліоцитах, зменшує активацію і адгезію лейкоцитів і тромбоцитів до ендотелію судин, пригнічує синтез ендотеліну-1, котрий є потужним вазоконстриктором і стимулятором проліферації і міграції гладеньких міоцитів судинної стінки, що є морфологічним субстратом порушення фетоплацентарного кровотоку при плацентарній дисфункції. Тівортін – вітчизняний препарат, що містить аргінін (α-аміно-δ-гуанідиновалеріанова кислота) – амінокислоту, яка відноситься до класу умовно незамінних, має антигіпоксичну, мембраностабілізуючу, антиоксидантну, антирадикальну цитопротекторну, дезінтоксикаційну активність, проявляє себе як активний регулятор тканинного обміну і процесів енергозабезпечення в гепатоцитах, відіграє важливу роль в підтриманні гормонального балансу. Спосіб превентивної профілактики затримки розвитку плода включає патогенетичну терапію ( метаболічна терапія та препарати реологічної дії), на фоні якої призначається Тівортін. Цей препарат був включений в терапію вагітних групи ризику в терміни 12-16, 24-28, 32-36 тижнів вагітності у формі розчину для перорального застосування – тівортіну аспартат в дозі 5 мл (1 г розчину L-аргініну аспартату) 3-4 рази на добу. За умови виникнення ознак фетоплацентарної дисфункції препарат вводиться внутрішньовенно крапельно в дозі 100 мл на добу. Курс лікування становить 14 днів. Застосування тівортіну з метою превентивної профілактики затримки розвитку плода дозволило значно поліпшити стан фетоплацентарного комплексу, зменшити кількість ускладнень вагітності та пологів до 50 %, знизити рівень перинатальної патології у два рази. Впровадження способу превентивної профілактики затримки розвиту плода у вагітних групи ризику, який передбачає прийом донатора оксиду азоту, дозволяє попередити розвиток ендотеліальної дисфункції на рівні мікроцируляторного русла, що є морфологічним субстратом фетоплацентарної недостатності та розвитку прееклампсії у вагітних, забезпечує більш повне виведення токсичних речовин, запобігає розвитку неспецифічних морфологічних змін у плаценті, забезпечує нормалізацію інтегративних показників ендогенної інтоксикації, нормалізує динамічну рівновагу між процесами ліпідної пероксидації та антиоксидантного захисту організму вагітної. Забезпечує гормональний гомеостаз. Покращує матково-плацентарний кровотік та процеси метаболізму в плаценті. Забезпечує клінічну ефективність у профілактиці затримки розвитку плода та зниженні рівня перинатальних ускладнень. Тівортін проникає через плацентарний бар’єр, не здійснюючи негативного впливу на плід, тому можливе його застосування під час вагітності. Показання для застосування під час вагітності – затримка розвитку плода та прееклампсія. Препарат добре переноситься пацієнтами, протипоказань до застосування не виявлено.

За додатковою інформацією з даної проблеми слід звертатись до авторів листа.

Інформаційний лист складено за матеріалами досліджень проведених на кафедрі акушерства та гінекології Сумського державного університету.