Залізодефіцитна анемія вагітних

Акушер-гінеколог

У статті розглянуті питання ефективності застосування препарату заліза (ІІІ) гідроксидсахарозного комплексу (Суфер) під час лікування залізодефіцитної анемії у вагітних.

У дослідженні брали участь 56 вагітних віком 18–42 років (середній вік 26,3 року) у терміні гестації 18–30 тиж.
Розрахунок дози препарату проводять індивідуально для кожної пацієнтки залежно від рівня гемоглобіну. Середня терапевтична доза склала 150–200 мг залежно від рівня гемоглобіну, кратність введення 1–3 рази на тиждень також залежно від рівня гемоглобіну.
Рівень гемоглобіну до лікування коливався в межах від 80 до 100 г/л (92,78±1,46 г/л). Після першого тижня застосування препарату Суфер проведено контроль рівня гемоглобіну, який коливався в межах 115±1,32 г/л, також був проведений контроль рівня гемоглобіну через 4 тиж лікування, який склав 127±1,28 г/л.
Початковий рівень заліза в сироватці крові складав від 5 до 13,6 мкмоль/л (9,78±0,20 мкмоль/л). Уже після 1го тижня застосування препарату Суфер рівень сироваткового заліза достовірно збільшився і склав 14,18±0,27 мкмоль/л, в кінці 4го тижня середній рівень заліза сироватки зріс до 20,51±0,24 мкмоль/л. Високі темпи приросту рівня сироваткового заліза при лікуванні залізодефіцитної анемії передусім пояснюються великим вмістом у препараті трьохвалентного заліза – гідроксид-сахарозного комплексу.
Висновки:
1. Своєчасна діагностика і адекватне лікування залізодефіцитної анемії вагітних здатні попередити розвиток значної кількості ускладнень перебігу вагітності та пологів, покращити самопочуття вагітних.
2. Суфер показав високу клінічну ефективність при лікуванні залізодефіцитної анемії у вагітних.
3. Швидка нормалізація вмісту гемоглобіну, низька частота виникнення побічних ефектів дозволяють рекомендувати препарат Суфер для корекції залізодефіцитних станів у вагітних, особливо в разі непереносимості, неефективності або відсутності дотримання умов регулярного вживання пероральних препаратів заліза, за наявності активних запальних захворювань травного тракту, а також за необхідності

Ключові слова: залізодефіцитна анемія, вагітність, препарат заліза (ІІІ) гідроксидсахарозний комплекс