Огляд «Місце Пентоксифіліну в комплексній терапії пацієнтів з Covid-19»

У процесі пошуку оптимальних методів лікування пацієнтів з COVID-19 були досліджені ефекти імуномодуляторів, антагоністів цитокінів і раннього застосування антикоагулянтної терапії.

Пентоксифілін, неспецифічний інгібітор фосфодіестерази, що широко використовується для покращання реологічних властивостей крові, має корисні протизапальні властивості й вірогідно знижує сироваткові рівні прозапальних цитокінів, таких як інтерлейкін (IL) 6, IL-1, фактор некрозу пухлини альфа (TNF-a), С-реактивний білок та інші імунорегулятори. Також він має антитромботичну, антиоксидантну й антифіброгенну дію.

Ці властивості можуть допомогти зменшити запальну реакцію і гіперкоагуляцию, які розвиваються при інфікуванні SARS-CoV-2.

4 Лютого, 2021

Дізнайтесь більше

Ендокринолог

Короткочасний пероральний прийом L-аргініну поліпшує ендотеліальну функцію натщесерце при низьких вихідних значеннях потікзалежної вазодилатації: метааналіз рандомізованих контрольованих досліджень

Резюме: Обґрунтування. Результати попередніх досліджень свідчать, що пероральний прийом L-аргініну впливає на ендотеліальну функцію. Однак більшість цих досліджень були невеликими, а висновки суперечливими, тому конкретні ефекти даного засобу є предметом дискусій. Мета. Метою даної роботи було оцінити вплив призначеного перорального L-аргініну на стан ендотеліальної функції за допомогою визначення значень потікзалежної вазодилатації (ПЗВД) натщесерце. План дослідження....
Без категорії

Жінки в менопаузі і стратегія Life еxtension

Після репродуктивного періоду в житті кожної жінки настає перименопаузальний, що характеризується згасанням функції яєчників та гормональною перебудовою організму. Жінки можуть відмічати порушення сну, перепади настрою, припливи, зниження працездатності, інколи депресію, фобії, зниження пам’яті. У цьому віці багато жінок уже мають терапевтичну патологію, яка в умовах дефіциту естрогенів зазвичай маніфестує. На перше місце виходять серцево-судинна патологія...