Особливості інфузійної терапії Максицином хворих на ко-інфекцію ВІЛ/туберкульоз залежно від клінічної характеристики коморбідності

Пульмонолог, Фтизіатр

Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці


Резюме. У статті наведені дані щодо клінічної характеристики хворих з коморбідною патологією ВІЛ/ТБ. У ВІЛ-позитивних пацієнтів вірогідно частіше зустрічається дисемінований ТБ та позалегеневі форми туберкульозу, серед яких переважає туберкульоз лімфатичних вузлів. Клінічно ко-інфекція маніфестує через інтоксикаційний синдром, який вірогідно переважає бронхолегеневий, нагадуючи прояви самої ВІЛ-інфекції. Більш ніж у половини пацієнтів проба Манту була негативною або сумнівною. У загальному аналізі крові у переважної більшості обстежуваних домінують лімфоцитопенія, значне підвищення ШОЕ та анемія. Результати порівняння ефективності стандартного та емпіричного режимів протитуберкульозної хіміотерапії показали, що у хворих на ко-інфекцію ВІЛ/ТБ з мультирезистентністю найбільш ефективними виявилися схеми інтенсивної терапії: ZК(Am)ЕtCsQ(Mox) або ZEPtKCsQ(Mox), що ґрунтувалися на використанні респіраторних фторхінолонів (Q), зокрема максицину (препарат вітчизняного виробництва, ВАТ «Юрія-фарм»), по 400 мг щодня.

Ключові слова: інфузійна терапія, максіцин, ко-інфекція, туберкульоз, ВІЛ-позитивні, мультирезистентність.