Патогенетична корекція ендотоксикозу та гіперліпідемії у хворих на неалкогольний медикамент-індукований стеатогепатит за допомогою ксилату та лактувіту

Гастроентеролог, Пульмонолог

Буковинський державний медичний університет, Чернівці.


В усьому світі, у тому числі в Україні, дедалі частіше спостерігається розвиток неалкогольного медикамент-індукованого стеатогепатиту (НАСГ) у жінок, що тривало вживають оральні контрацептиви [1]. Захворювання частіше протікає латентно, з мінімальними клінічними проявами ендотоксикозу, диспепсії, парціального жовчнокислотного або пігментного холестазу (шкірний свербіж, гіркота у роті, шкірна висипка або гіперпігментація в ділянці правої щоки, підборіддя та періоральної ділянки), гепатомегалії, дорзального згасання ультрасонографічного сигналу (УС) у тканині печінки (вказує на стеатоз), іноді спленомегалії внаслідок розвитку портальної гіпертензії. У більшості випадків тривалого вживання естрогенових контрацептивів спостерігається надлишкова маса тіла пацієнток (індекс маси тіла (ІМТ) >28) або ожиріння (ІМТ>30), гіперліпідемія, дисліпідемія [1]. Тому пошук ефективних програм комплексної терапії медикамент-індукованого НАСГ з урахуванням провідних синдромів: гепатомегалії зі стеатозом печінки, внутрішньопечінкового холестазу, ендотоксикозу та гіперліпідемії є актуальною проблемою сучасної гепатології.

Метою дослідження було встановити ефективність ксилату та лактувіту в лікуванні розладів жовчного гомеостазу, дисліпідемії та ендотоксикозу, корекції розмірів печінки у жінок, хворих на медикамент-індукований НАСГ на фоні гіперестрогенемії.

Дізнайтесь більше

Терапевт

Корекція дефіциту заліза у пацієнтів з ХСН: оновлення практичних рекомендацій

Резюме. Європейське товариство кардіологів розглядає дефіцит заліза як поширений коморбідний стан при хронічній серцевій недостатності (ХСН) і надає рекомендації щодо його діагностики та лікування. Незважаючи на це, в клінічній практиці навіть у розвинених країнах дефіцит заліза лишається поза увагою клініцистів, і багато пацієнтів з ХСН не отримують замісної терапії, яка може позитивно впливати на функціонування...