Важливість призначення рекомбінантного людського тромбопоетину до курсу хіміотерапії для зниження асоційованої з ним ранньої тромбоцитопенії

Акушер-гінеколог, Гематолог, Онколог, Трансфузіолог, Хірург

(файл для завантаження російською мовою)

Мета. Рекомбінантний людський тромбопоетин (рлТП) підвищує рівень тромбоцитів. Проте максимальна відповідь на препарат дещо відстрочена у часі, тому введення його після хіміотерапії не демонструє однакову ефективність. Метою даного дослідження було підібрати ефективну схему призначення рлТП для оптимальної корекції ранньої тромбоцитопенії.

Пацієнти і методи. Когорти з шести пацієнтів з саркомою (66 пацієнтів) отримували послідовно доксорубіцин та іфосфамід (ДІ) в поєднанні з рлТП у фіксованій дозі з різною схемою призначення до і/або після хіміотерапії в циклі 2 і наступних циклах. Цикл 1, в якому рлТП не призначають, служив в якості внутрішнього контролю.

Результати. ДІ викликає кумулятивну тромбоцитопенію. Найнижчий рівень тромбоцитів (надир тромбоцитів), отриманий в циклі 2, виявився вищим, ніж в циклі 1 (119 ± 12.103/мкл проти 80 ± 7.103/мкл відповідно, р <0,001), у 24 (80%) з 30 пацієнтів (р <0,001), яким рлТП (з розрахунку 1,2 мкг/кг) призначався за 5 днів до початку хіміотерапії (до/після курсу, три/один або один/один), в порівнянні з 4 (17,0%) з 24 пацієнтів, які отримували рлТП по іншим схемами (до/після курсу, два/два, один/три, нуль/чотири або чотири/нуль), і жодним з 15 пацієнтів контрольної групи. Потреба в переливанні тромбоцитів в чотирьох циклах була значно нижче (13 (11%) з 114 циклів, р <0,001) у пацієнтів, які отримували рлТП з 5-го дня (до/після курсу, три/один або один/один), по порівняно з пацієнтами, які отримували рлТП в більш пізні терміни (28 (47%) з 60 циклів).

Відзначено, що кількість мегакаріоцитів кісткового мозку помітно зростає (у 4 рази) до початку хіміотерапії при попередньому призначенні рлТП і залишається підвищеним (в 2 рази) по закінченню хіміотерапії, що може пояснити можливий механізм відповіді. У одного пацієнта спостерігався розвиток тромбозу підключичної вени, освіту нейтралізують антитіл до рлТП не відзначено в жодному випадку.

Висновки. Результати демонструють важливість термінів призначення рлТП по відношенню до хіміотерапії і показують, що при оптимальному підборі термінів призначення потрібно тільки дві дози рлТП (один до і один після хіміотерапії) для значного зниження тяжкості асоційованої з хіміотерапією ранньої тромбоцитопенії.