Досвід використання препарату Латрен® в післяопераційному періоді у хірургічних хворих

Анестезіолог та медицина невідкладних станів, Хірург

Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова


Авторами проаналізовано ефективність застосування препарату Латрен® в післяопераційному періоді у 24 хворих, прооперованих з приводу різних  ускладнень виразкової хвороби шлунку та дванадцятипалої кишки.

Встановлено, що даний препарат покращує перебіг післяопераційного періоду та скорочує терміни стаціонарного лікування, а також забезпечує комплексний вплив на реологічний, метаболічний та судинний компонент мікроциркуляції в операційній рані.

Ключові слова: виразкова хвороба шлунку та два- надцятипалої кишки, післяопераційний період, Латрен®.