Інтенсивна терапія “критично хворих пацієнтів”: можливості гідроксиетильованих крохмалів (Гекодезу®)

Акушер-гінеколог, Анестезіолог та медицина невідкладних станів, Хірург

Національна Медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, Київ


При лікуванні “критично хворих пацієнтів” використання препарату ГЕК українського виробництва Гекодез® дозволяє швидко нормалізувати показники гемодинаміки, усунути гіповолемію та попередити розвиток ускладнень — гострої ниркової та дихальної недостатності. Гекодез® та інші препарати ГЕК на сьогоднішній день найбільш повно відповідають вимогам, що висуваються до ідеального протишокового засобу, а їх застосування для терапії шоку різного ступеня тяжкості поліпшує прогноз при наданні допомоги хворим у критичному стані. Середньомолекулярні розчини ГЕК (Гекодез®) не проникають через ушкоджений гематоенцефалічний бар’єр і тому мають суттєві переваги перед іншими інфузійними розчинами в лікуванні хворих з тяжкими ураженнями головного мозку. При критичних станах, які супроводжуються генералізованим ушкодженням ендотелію(прееклампсія,еклампсія, сепсис, розчини ГЕК різної концентрації та молекулярної маси є препаратами вибору в програмі інфузійної терапії. Застосування цих препаратів дозволяє “захищати” ендотеліальні клітини судин та попереджати розвиток поліорганної недостатності.

Ключові слова: критично хворі пацієнти, інтенсивна терапія, гідроксиетилкрохмали, Гекодез®.