Бібліотека

Школа ендокринолога: окремі аспекти інфузійного лікування цукрового діабету

Тівортін Школа Ендокринолога Соколова Галушко ЗУ 2019 Принципи освітнього проекту «Школа ендокринолога», що став уже традиційним, включають оригінальність подачі теоретичного матеріалу, його практичну спрямованість й інтерактивне спілкування. Відповідно до цих принципів учасникам заходу було представлено останні рекомендації з діагностики та лікування ендокринних хвороб, сучасні погляди на деякі патологічні стани і методи їх лікування.

L-аргінін у нормі та патології

l-arginine-3d Резюме. L-аргінін — умовно незамінна амінокислота, яка є клітинним регулятором багатьох життєво важливих функцій організму. Він бере участь у регуляції тонусу гладеньком’язового компонента стінки судин, бронхів, кишечника. L-аргінін є субстратом для синтази оксиду азоту (NOS), яка продукує оксид азоту (NO). NO, що утворюється в ендотелії судин, відповідає за релаксацію гладеньких ...

Використання нового акцептора вільних радикалів едаравону (КСАВРОН) в лікуванні гострого ішемічного інсульту

Зозуля Мета дослідження – оцінити ефективність застосування препарату едаравон для лікування хворих з гострим інфарктом головного мозку в порівнянні з цитиколіном. Результати лікування ішемічного інсульту шляхом внутрішньовенного введення едаравону (Ксаврону) і цитиколіну свідчать про більш виражене усунення неврологічного дефіциту в групі едаравону.

Перспективні терапевтичні цілі для захисту мозку в разі гострої ішемії

Дзяк Л А фото в журнал-Edit Резюме. Гостре порушення мозкового кровообігу ініціює каскад біохімічних реакцій, з-поміж яких провідну роль відіграють процеси вільнорадикального окислення. Ключовою ланкою лікування цих станів є реперфузійна терапія, проведення якої тісно пов’язане з проблемою нейропротекції. Перспективним напрямом лікування ішемічного інсульту може вважатися застосування фармакологічних препаратів, здатних включитися в систему захисту мозку від окислювального ...

Обґрунтування доцільності застосування левофлоксацину 750 мг внутрішньовенно для лікування тяжких негоспітальних пневмоній в умовах стаціонару (огляд літератури)

Резюме. Проведено епідеміологічний аналіз актуальних (за 2014–2018 роки) показників захворюваності, смертності й розглянуто сучасні підходи до діагностики й лікування тяжкої негоспітальної пневмонії в усьому світі, Європі, Україні. Подано рекомендації міжнародних настанов та української адаптованої клінічної настанови, заснованої на доказах, з уніфікованим протоколом надання медичної допомоги дорослим пацієнтам із негоспітальною пневмонією ...
Завантажити ще