НЕІНТЕНСИВНА ІНФУЗІЙНА ТЕРАПІЯ В ПРАКТИЦІ ЛІКАРЯ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Київ


Резюме. В статті представлено сучасні принципи неінтенсивної інфузійної терапії, описано основні синдроми, при яких показано застосування інфузійних засобів, охарактеризовано сучасні групи розчинів для внутрішньовенної терапії. Акцентована увага як на позитивних ефектах, так і на можливості виникнення побічних реакцій на введення інфузійних препаратів. Даються рекомендації по складанню програми раціональної та безпечної інфузійної терапії в практиці лікаря внутрішньої медицини.

Ключові слова:неінтенсивна інфузійна терапія, внутрішня медицина, побічні реакції.