Перший досвід застосування нового вітчизняного комбінованого колоїдно-гіпертонічного розчину в інтенсивній терапії геморагічного шоку

Хірург, Анестезіолог та медицина невідкладних станів, Акушер-гінеколог

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупіка, Київ


У статті представлені дослідження вітчизняного комбіно­ваного розчину Гекотон на базі відділень анестезіології та інтенсивної терапії Київського центру охорони здоров’я матери та дитини та Київської обласної клінічної лікарні. Наш досвід використання цього препарату становили 21 пацієнт з гострою крововтратою, травматичним шоком. Досліджувалися артеріальний тиск, число серцевих скоро­чень, діурез, стан мікроцнркуляції. Результати нашого дослідження виявили ефективність застосування Гекотону. До переваги цього препарату також відноситься зба­лансована фармакоекономічна складова. Це дає підставу рекомендувати його до широкого застосування як “старто­вого” препарату в комплексному лікуванні гіповолемії та шоку різного ступеня, який дозволяє в короткий термін до­сягти необхідного терапевтичного ефекту та знизити ризик розвитку ускладнень.

Ключові слова: волемічний ефект, гіповолемічшй шок, ар­теріальний тиск, Гекотон, комбінований розчин.