Застосування препарату “Ксилат” у корекції стресової гіперглікемії хірургічних пацієнтів з метаболічним синдромом.

Акушер-гінеколог
Резюме. 
 Гіперглікемія і порушення толерантності до глюкози супроводжують періопераційний стрес у хірургічних хворих.
За результатами досліджень доведено , що підвищення рівня глюкози не представляє значного ризику, якщо рівень лактату не є  підвищеним. Отже необхідним є корекція стресової гіперглікемії з метою зниження летальності не введенням інсуліну, а іншими препаратами, тому, що  додаткові дози інсуліну сприяють зростанню показника лактату за умови наявності  інсулінорезистентості.
Метою нашого дослідження було вивчення ефективності препарату Ксилат як складового компоненту інтенсивної терапії пацієнтів з метаболічним синдромом в періопераційному періоді.
Матеріали і методи. Дослідження проводили у 21 жінки з метаболічним синдромом, яким було виконано ургентне хірургічне втручання з приводу пухлин в ділянці малого тазу.
Результати дослідження. За результатами дослідження було виявлено суттєве зменшення рівня глюкози крові після початку лікування ксилатом у пацієнтів в післяопераційному періоді.
Висновки. 

1. Враховуючи, що  стресова  і діабетична  гіперглікемія є незалежним фактором ризику зростання летальності   у хірургічних пацієнтів з метаболічним синдромом, збільшення термінів перебування пацієнтів у відділеннях реанімації і інтенсивної терапії та вартості лікування,  важливим є проведення лікування, зокрема інфузійної терапії з призначенням препаратів, які не підвищують рівень глюкози та сприяють зниженню потреби в інсуліні у пацієнтів з цукровим діабетом в післяопераційному періоді.

2. Підвищення показника лактату у хірургічних пацієнтів за наявністю стресової гіперглікемії збільшує ризик летальності пацієнтів, а додаткове введення інсуліну в умовах формування інсулінорезистенності сприяє збільшенню показника лактату. Вище зазначене доводить необхідність призначення препаратів, які дозволяють зменшувати лактацидемію.
3. Препарат Ксилат сприяє зниженню ризику виникнення тяжкості стресової гіперглікемії , пригнічує ризик формування лактацидемії , чинить   енергетичну підтримку післяопераційних хворих з  цукровим діабетом з  незалежним від інсуліну метаболізмом, стимулює вироблення ендогенного інсуліну у пацієнтів в критичному стані.
4. При вживанні Ксилату підвищується толерантність до вуглеводів. Він має  дуже низький глікемічний індекс, антикетогенні властивості,  не чинить несприятливу дію  на центральну нервову систему, обмін гормонів і нейротрансмітерів
Затверждено МОЗ України, Укрмедпатентінформ, 2020 рік
29 Січня, 2021