Бібліотека - сторінка 4

Категорії
Фільтр Скинути
Акушер-гінеколог

Безпечна седація під час кесаревого розтину

Резюме. Внаслідок підвищення середнього віку породіль частота кесаревого розтину зростає з року в рік. Нейроаксіальна анестезія є методикою вибору для операції кесаревого розтину, і саме її впровадження дозволило знизити материнську смертність, пов’язану з ускладненнями анестезії. Вона також дозволяє пацієнтці бути у свідомості під час народження дитини, брати активну участь у процесі. Втім, рівень тривоги і...
Акушер-гінеколог

Сучасний підхід до седації під час реґіонарної анестезії в гінекології

Резюме. У даний час однією з актуальних проблем в анестезіології є безпечна й адекватна седація при регіонарній анестезії. Згідно з основними принципами сучасної анестезіології, безпечна і ефективна седація повинна забезпечити захист психоемоційної сфери пацієнта, відсутність пробудження, відсутність відчуття болю і страху, відсутність нудоти і блювоти в післяопераційному періоді; у той же час не повинна викликати...
Анестезіолог та медицина невідкладних станів

Багатоцентрове дослідження ефективності післяопераційного знеболення в Україні з використанням парацетамолу в хірургічних стаціонарах – “РОЗУМ”

Резюме. Стаття присвячена ефективності проведення післяопераційного знеболювання в хірургічних стаціонарах України. Описано багатоцентрове дослідження ефективності післяопераційного знеболення в Україні з використанням парацетамолу в хірургічних стаціонарах – “РОЗУМ”. Визначено ефективність мультимодальної аналгезії та інших методів ...
Анестезіолог та медицина невідкладних станів

Передумови для поєднання Пропофолу та Дексмедетомідину при планових процедурних седаціях (огляд літератури та описання власного досвіду)

Процедурна седація (ПС) – це техніка введення седативних препаратів з анальгетиками чи без них для викликання стану, при якому пацієнт може бути толерантним до виконання неприємних процедур за збереження кардіореспіраторних функцій. Планові ПС проводять при різних за інвазивністю, болючістю та тривалістю процедурах, але за визначенням, вони не ...
Невропатолог

Неврологічні порушення в пацієнтів, які перенесли COVID-19: як лікувати в умовах пандемії

На базі ГУ “Інституту неврології, психіатрії, наркології та медичної психології НАМН України” було проведено відкрите порівняльне дослідження ефективності комплексного застосування едаравону, фіксованої комбінації L-аргініну та L-карнітину, ксилітол-вмісного розчину у 30 пацієнтів з неврологічними порушеннями. Групу порівняння склали 30 пацієнтів, які отримували стандартне базове лікування. ...
Невропатолог

Методи корекції неврологічних порушень у пацієнтів із коронавірусною хворобою (COVID-19)

Мета роботи. Проаналізувати частоту виникнення та спектр неврологічних порушень у пацієнтів із коронавірусною хворобою, запропонувати методи вдосконалення патогенетичного лікування. Матеріали та методи. Обстежено 83 пацієнта з коронавірусною хворобою, госпіталізованих до КНП ХОР«Обласна клінічна інфекційна лікарня» протягом періоду з травня до грудня 2020 р. Пацієнти були поділені на групи ...
Акушер-гінеколог

Стан метаболічних процесів і шляхи їх покращення у жінок перименопаузального віку через застосування курсу Life extension

Подовження тривалості та піднесення якості життя жінок старших вікових груп є значною проблемою сучасної медицини. Порушення метаболізму у вигляді цукрового діабету типу ІІ і атерогенної дисліпідемії призводять до значного рівня ускладнень з боку серцево-судинної системи. Відомо, що призначення замісної гормональної терапії не може нормалізувати вікові порушення ...
Анестезіолог та медицина невідкладних станів

Вплив нового акцептора вільних радикалів, Едаравону (MCI-186), на гострий інфаркт головного мозку

Дане багатоцентрове, рандомізоване, плацебо-контрольоване, подвійне сліпе дослідження було проведено для підтвердження ефективності едаравону (30 мг, внутрішньовенно, двічі на добу) з точки зору функціонального результату у пацієнтів з гострим ішемічним інсультом. Дослідження тривало понад 3 роки в 30 університетах та медичних закладах Японії за участю 250 пацієнтів. Результат ...
Анестезіолог та медицина невідкладних станів

Кохранівська база даних систематичних оглядів. Едаравон для лікування гострого ішемічного інсульту

Дані експериментальних та клінічних досліджень показали, едаравон може бути корисним для пацієнтів з гострим ішемічним інсультом. Ціль огляду: оцінити ефективність та безпеку едаравону при гострому ішемічному інсульті. Основні результати. Автори включили три випробування. Доза ін’єкцій едаравону в трьох випробуваннях була однаковою і становила 60 мг на добу, а тривалість курсу ...
Ендокринолог

Патогенетична панкреопротекція при діабетичному кетоацидозі

Цукровий діабет є важливою медико-соціальною проблемою, оскільки розвивається в кожного з 11 дорослих мешканців планети. При ускладненому перебігу цукрового діабету розвивається кетоацидоз, що є найпоширенішим проявом гострої гіперглікемії в осіб із цукровим діабетом обох типів. Метою даного дослідження є систематизація та узагальнення сучасних наукових даних щодо клінічно апробованих методів медикаментозної корекції діабетичного кетоацидозу. У статті...
Хірург, Анестезіолог та медицина невідкладних станів, Ортопед-травматолог, Акушер-гінеколог

Сучасні підходи до корекції гемодинамічних порушень у хворих на тяжку поєднану травму

Обґрунтування. Вибір раціональної програми інфузійної терапії при тяжкій травмі залишається актуальною проблемою. В якості основних інфузійних середовищ використовують кристалоїдні розчини, проте дані про вплив збалансованих багатокомпонентних розчинів на гемодинамічний профіль у хворих із тяжкою травмою у літературі практично відсутні. Мета: дослідити можливості корекції гемодинамічних порушень ...
Терапевт

Реосорбілакт: детоксикуючі властивості та вплив препарату на гемостаз

Резюме. Застосування Реосорбілакту у вигляді внутрішньовенних інфузій у комплексній терапії пацiєнтiв iз гнійно-септичними захворюваннями, ізольованими черепно-мозковими травмами, пневмоніями та операціями з приводу реконструкції внутрішньої сонної артерії має виражений детоксикаційний ефект, який проявляється зниженням концентрації молекул середньої маси і продуктів перекисного окислення ліпідів. Швидко ...
Акушер-гінеколог

Терапія цервікальної неоплазії на тлі бактеріального вагінозу

Мета дослідження: оцінити ефективність вагінального декаметоксину в період підготовки до ексцизії (конізації) шийки матки у жінок з HSIL (цервікальною інтраепітеліальною неоплазією (ЦІН) ІІ) на тлі інфікування вірусом папіломи людини (ВПЛ) високого онкогенного ризику при бактеріальному вагінозі (БВ) та використання вагінального гелю з декаметоксином і гіалуроновою кислотою для покращення репарації в післяопераційному періоді. Матеріали та методи....
Анестезіолог та медицина невідкладних станів

Застосування інфузійної терапії при COVID-19

Раціональна інфузійна терапія у пацієнтів із COVID-19 є однією з найбільш актуальних проблем сьогодення. Визначення показань, доцільних методів контролю за адекватністю проведеної терапії, а також найбільш ефективних інфузійних розчинів є важливим завданням сучасних лікарів та науковців в умовах пандемії COVID-19. Ключові слова: коронавірусна інфекція, COVID-19, інфузійна терапія, гіповолемія. Новою пандемією, що загрожує людству у ХХІ столітті,...
Анестезіолог та медицина невідкладних станів

Порушення ритму у хворих на COVID-19: власний досвід корекції тахіаритмій із використанням селективного β-блокатора есмололу

Нова коронавірусна інфекція, викликана вірусом SARS­CoV-2, що у 2020 році сколихнула світ, згуртувала медиків навколо респіраторної проблеми, залишивши поза увагою ураження серця. При цьому когорту найбільш вразливих пацієнтів складають саме особи із серцево­судинними захворюваннями та цукровим діабетом. У статті розглянуто можливі порушення серцевого ритму ...