Лабораторно-експериментальне та клінічне обґрунтування використання препаратів поліфункціональної дії в хірургії аорти і магістральних судин

Анестезіолог та медицина невідкладних станів, Серцево-судинний хірург, Хірург

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Київ


Резюме. В статті проаналізовано і узагальнено результати клінічного і лабораторного обстеження 260 хворих із захворюванням аорти і магістральних судин, комплексне лікування яких включало
інфузійно-трансфузійну терапію з застосуванням препаратів — Сорбілакт, Реосорбілакт, Ксилат та окремого експериментального дослідження їх токсикологічних характеристик на 96 бiлих мишах i 15 бiлих щурах. Результати експериментальних досліджень на моделях основних патологічних станів у тварин та результати клінічних досліджень стали підставою патогенетичного обґрунтування їх диференційованого застосування у комплексній інфузійно-трансфузійній терапії хворих із захворюванням аорти і магістральних судин, з порушеннями гемодинаміки, реології крові, водно-електролітного і кислотно-основного балансу, явищами інтоксикації, порушеннями функції печінки і нирок, енергетичного голодування, які виникають при шокових станах, післяопераційній травмі, гнійно-септичних процесах, тощо.

Ключові слова:препарати поліфункціональної дії, Сорбілакт, Реосорбілакт, Ксилат, захворювання аорти та магістральних судин, інфузійна терапія.