Бібліотека

Застосування Тівортіну у комплексному лікуванні вагітних з хронічною артеріальною гіпертензією

Серцево-судинні захворювання посідають основне місце в структурі екстрагенітальної патології, становлять близько 80% і до цього часу лишаються однією з провідних причин материнської і перинатальної смертності.

Лікування моксифлоксацином інфекційного загострення хронічного обструктивного захворювання легень з урахуванням особливостей мікробіоценозу харкотиння

Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) на сьогодні є одним з найбільш серйозних захворювань бронхо-легеневої системи, що характеризується прогресуючою незворотною бронхіальною обструкцією та наростаючою дихальною недостатністю (ДН).

Досвід лікування хворих із множинними вогнепальними пораненнями

Cвоєчасне застосування плазмозамінників при крововтраті, ефективних антибактеріальних препаратів з урахуванням антибіотикорезистентності збудників раневої інфекції та проведення активної хірургічної тактики дозволяють досягти хороших результатів лікування хворих, що отримали бойову травму.

Чи виправдане застосування глюкозо-інсуліно-калієвої суміші у разі постішемічного реперфузійного синдрому?

Відомо, що постішемічний реперфузійний синдром (ПРС) супроводжується аритміями, зниженням скоротливої здатності міокарда, порушенням системної гемодинаміки і мікроциркуляції, а також апоптозом кардіоміоцитів у зоні ушкодження.

ПАНКРЕАТИЧНА ІНФЕКЦІЯ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ

Протягом останніх років спостерігають негативну тенденцію до зростання захворюваності на гострий панкреатит (ГП), яка, за даними світової статистики, становить від 200 до 800 пацієнтів на 1 млн населення в рік.

Надання медичної допомоги постраждалим з політравмою на догоспітальному етапі (методичні рекомендації)

У методичних рекомендаціях подана інформація про загальні принципи надання екстреної медичної допомоги постраждалим з політравмою на догоспітальному етапі.

ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТА ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ІНФУЗІЙНИХ ПРЕПАРАТІВ СОРБІЛАКТ ТА РЕОСОРБІЛАКТ ПРИ ЛІКУВАННІ АЛЕРГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Частими ускладненнями алергічних захворювань є метаболічні порушення та різні патологофізіологічні зміни, при яких доцільним вважається застосування інфузійних розчинів поліфункціональної дії.
Завантажити ще