Бібліотека

Рекомбінантний людський тромбопоетин у лікуванні тромбоцитопенії після хіміотерапії у пацієнтів з гострим лейкозом

Лейкоз У пацієнтів з гострим лейкозом після хіміотерапії часто розвивається тяжка тромбоцитопенія, якій складно запобігти і яка важко піддається лікуванню. Тривалий час стандартним методом терапії при цьому ускладненні залишалося переливання тромбоцитарної маси чи тромбоконцентрату, проте короткий термін зберігання тромбоцитів і тяжкі посттрансфузійні реакції обмежують його застосування у клінічній практиці. Рекомбінантний людський ...

Сучасний Patient Blood Management на прикладі “Placenta percreta”

Збільшення частоти оперативного розродження шляхом кесаревого розтину призвела до збільшення частки маткових кровотеч, пов’язаних з аномалією прикріплення плаценти. Доведена залежність проростання плаценти між наявністю рубця на матці після кесаревого розтину і передлежанням плаценти, оскільки зона вростання ворсин найчастіше знаходиться на місці типового її розрізу. Впровадження принципів ВООЗ по зниженню кількості ...

Японські рекомендації з менеджменту інсульту 2015 року, доповнені у 2017 році. Розділ 1.10. Медикаментозна терапія, спрямована на захист мозку

Рекомендації: Едаравон, препарат з очікуваним нейропротекторним ефектом, рекомендований як лікарський засіб для пацієнтів з ішемічним інсультом головного мозку (тромбоемболією) (ступінь В). Ключові слова: едаравон; гострий ішемічний інсульт; ксаврон.

Ураження ендотелію і методи корекції у клінічній практиці: роль лазерної допплерівської флоуметрії

Резюме. В огляді літератури розкрито поняття та етіологія ураження ендотелію як патології, що є проявом неінфекційних захворювань ХХІ століття і предиктором серцево-судинних і цереброваскулярних подій, особливо у хворих на цукровий діабет 2-го типу. Сучасним неінвазивним методом первинної оцінки стану мікроциркуляції, виявлення порушень ендотелію, доказовості щодо ефективності впливу фармакологічних інфузійних препаратів, прогнозування ...

Комбінація рекомбінантного людського еритропоетину з препаратом заліза (ІІІ) для внутрішньовенного введення в онкогематології (клінічний випадок)

Представлено клінічне спостереження, що стосується лікування 59-річного пацієнта, у котрого була діагностована множинна мієлома. Анемія і дефіцит заліза є частими небажаними ускладненнями у пацієнтів з множинною мієломою та іншими гематологічними злоякісними новоутвореннями, в тому числі індукованими хіміотерапією. У статті викладені сучасні принципи ведення пацієнтів з анемією злоякісного утворення з урахуванням ...

Вибір оптимальної нейропротективної інфузійної терапії при ішемії/ реперфузії в комплексному лікуванні пацієнтів з ішемічним інсультом в гострому періоді

Резюме. Мета — оцінити динаміку тяжкості стану та вираженості неврологічного дефіциту, стан реології крові у пацієнтів з ішемічним інсультом на фоні стандартної базисної терапії з додатковим застосуванням нейропротективної інфузійної терапії та корекції гематоелектролітних змін і порівняти її з перебігом захворювання у пацієнтів, які отримують тільки стандартну базисну терапію. Матеріали та ...

Резолюція засідання Ради експертів із проблеми тромбоцитопенії у практиці онкологів та гематологів

Рада експертів з проблем тромбоцитопенії рекомендує включити метод корекції тромбоцитопенії шляхом застосування рекомбінантного тромбопоетину людини як стимулятора мегакаріоцитопоезу у схеми лікування тромбоцитопенії, індукованої хіміотерапією, у пацієнтів із солідними пухлинами. Детальніше про причини, ризики та критерії та критерії контролю рівня тромбоцитів читайте в резолюції Ради Експертів.

Сучасні погляди на лікування ішемічного інсульту

1‑3 листопада 2018 р. у Києві успішно пройшов IV Національний конгрес «Інсульт та судинно-мозкові захворювання», у межах якого провідні спеціалісти з України, Чехії, Литви, Ізраїлю та Південно-Африканської Республіки висвітлювали сучасний стан проблеми лікування гострого порушення церебрального кровообігу та основні аспекти профілактики й реабілітаційно-відновлювальних програм після ішемічного інсульту. До вашої уваги ...

Гострий інфаркт міокарда у хворих на цукровий діабет: можливість та доцільність кардіопротекції

Дослідження препарату Тіворель у пацієнтів із ГКС з елевацією сегмента ST та супутнім ЦД 2 типу після реваскуляризації міокарда. Ключові слова: гострий інфаркт міокарда, цукровий діабет, реваскуляризація, аргініну гідрохлорид, L-карнітин.

Наскільки ефективний едаравон при лікуванні гострого ішемічного інсульту та бічного аміотрофічного склерозу?

Резюме. Едаравон є низькомолекулярним антиоксидантним засобом, який серед багатьох видів активних форм кисню цілеспрямовано взаємодіє з пероксильними радикалами. Завдяки своїй амфіфільності він поглинає як жиро-, так і водорозчинні пероксильні радикали, передаючи радикалу електрон. Таким чином, він пригнічує окислення ліпідів шляхом поглинання водорозчинних пероксильних радикалів, що ініціюють ланцюгові хімічні реакції, а ...
Завантажити ще