Бібліотека

Селективний бета-адреноблокатор ультракороткої дії есмолол скоро буде доступний і в Україні

Дані експериментальних досліджень і досвід багаторічного клінічного застосування свідчать про те, що есмолол є унікальним високоефективним селективним бета-1-адреноблокатором ультракороткої дії для парентерального введення.

Результати експериментального і клінічного дослідження ефективності антисептичного препарату декасан

Сучасна епідеміологічна ситуація характеризується зростанням питомої ваги локальних запальних процесів, викликаних антибіотикорезистентною опортуністичною мікрофлорою.

ХОНДРОЦИТИ. СТРУКТУРА, ФУНКЦІЯ, ЗМІНИ ПРИ ОСТЕОАРТРОЗІ, ВПЛИВ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

На сьогодні одним з найпоширеніших захворювань суглобів є остеоартроз (ОА) – хронічне прогресуюче незапальне захворювання синовіальних суглобів, яке характеризується дегенерацією суглобового хряща, структурними змінами субхондріальної кістки й наявним або прихованим синовітом.

ПЕРЕНОСИМІСТЬ КОМБІНАЦІЇ ІН’ЄКЦІЙНИХ ФОРМ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИХ ПРЕПАРАТІВ В ІНДИВІДУАЛІЗОВАНИХ СХЕМАХ ХІМІОТЕРАПІЇ ПРИ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ

Удосконалення тактики антибактеріальної тeрапії залишається актуальним завданням до цього часу, особливо у випадках туберкульозу із розширеною мультирезистентністю.

МІСЦЕ СУЧАСНИХ БАГАТОАТОМНИХ СПИРТІВ (РЕОСОРБІЛАКТ®, СОРБІЛАКТ®, КСИЛАТ®) В МЕДИЦИНІ КРИТИЧНИХ СТАНІВ (НЕВІДКЛАДНА ХІРУРГІЯ, ПЕДІАТРІЯ, НЕЙРОХІРУРГІЯ, ПАРЕНТЕРАЛЬНЕ ЖИВЛЕННЯ) (методичні рекомендації)

Проблема відновлення ОЦК при критичних станах була і залишається однією з найважливіших та актуальних в медицині критичних станів.
Завантажити ще