Бібліотека - сторінка 26

Категорії
Фільтр Скинути
Уролог

Декасан в лечении инфицированных ран после урологических операций.

Применение Декасана для местного лечения гнойных ран у больных, перенесших оперативное вмешательство по поводу гнойно-воспалительных заболеваний почек, обусловило позитивный клинический эффект, что выражалось в ускорении заживления ран и сокращении времени пребывания больных в стационаре. Широкий спектр антимикробного, противогрибкового и антивирусного действия наряду с практически полным отсутствием побочных ...
Інфекціоніст

Дезінтоксикаційна та метаболічна терапія при вірусних гепатитах у дітей

У представленій статті обговорюються питання перспектив застосування препарату Реосорбілакт, як засобу патогенетичної терапії, при вірусних гепатитах у дітей.
Інфекціоніст

Дезинтоксикационная терапия реосорбилактом в комплексном лечении больных лептоспирозом

В статье представлены данные об эффективности применения Pеосорбилакта в комплексном лечении больных лептоспирозом.
Анестезіолог та медицина невідкладних станів, Хірург

Гемодинамические эффекты препарата гекодез в периоперационном периоде у больных с гнойно-некротическими формами диабетической стопы

В работе показаны особенности центральной гемодинамики у больных с гнойно-некротическими осложнениями диабетической стопы.
Терапевт

Вплив Тiвортiну на прояви ендотеліальної дисфункції у хворих на гіпертонічну хворобу, обтяжену легеневою гіпертензією

Відомо, що основною патофізіологічною ланкою формування функціональної неспроможності ендотелію є зменшення виділення ним оксиду азоту (N0). Дослідження концентрації даної молекули було б найбільш оптимальним способом візуалізації наявності ендотеліальної дисфункції.
Пульмонолог

Вплив Реосорбілакту на газовий склад і кислотно-основний стан крові у хворих ідіопатичним фіброзуючим альвеолітом

Досліджено вплив Pеосорбілакту (інфузійний препарат на основі сорбітолу і натрію лактату) на газовий склад і кислотно-основний стан крові у 13 хворих ідіопатичним фіброзуючим альвеолітом.
Трансфузіолог

Вплив лікування на динаміку вовчакового антикоагулянту при множинній мієломі

На наявність ефектів вовчакових антикоагулянтів (ВА ) обстежено у 19 хворих на множинну мієлому (ММ). Активність ВА виявлено у 6 (31,6%) з 19 хворих на ММ. У 1 хворої вивчено динаміку ВА під час лікування.
Ендокринолог, Пульмонолог

Вплив Латрену на реологічні властивості та газовий склад крові у хворих літнього та старечого віку при хронічних обструктивних захворюваннях легень на тлі тиреоїдної дисфункції.

Викладені результати досліджень свідчать, про більшу ефективність поєднання стандартної терапії у комбінації з Латреном у патогенетичному лікуванні хворих на ХОЗЛ літнього та старечого віку з тиреоїдною гіпофункцією та гіпокортизолемією, порівняно з брохолітиками.
Анестезіолог та медицина невідкладних станів, Інфекціоніст, Педіатр

Вплив інфузійної антикетогенної терапії на стан вуглеводно-ліпідного обміну та на деякі гормони стресу у дітей із ацетонемією на тлі критичних станів інфекційного ґенезу.

У статті стисло викладені теоретичні механізми розвитку ацетонемії у дітей при порушенні вуглеводно-ліпідного обміну на тлі критичних станів.
Анестезіолог та медицина невідкладних станів, Онколог, Хірург

Вплив застосування реосорбілакту на динаміку лабораторно-біохімічних показників у хворих з онкологічною патологією товстого кишківника в ранньому післяопераційному періоді

Результати проведеного дослідження свідчать, що застосування Pеосорбілакту у дозі від 6 до 10 мл/кг/добу призводить до позитивної динаміки лабораторно-біохімічних показників у хворих з онкологічною патологією товстого кишківника в ранньому післяопераційному періоді.
Хірург

Вплив внутрішньовенних інфузій нового вітчизняного препарату Реосорбілакт на показник сечовини крові хворих, після операцій на стравоході та шлунку

Для вивчення енергетичної дії введеного внутрішньовенно комплексного препарату Реосорбілакт застосовано метод визначення різниці концентрації сечовини в крові до і після інфузій препарату.
Анестезіолог та медицина невідкладних станів

Вплив Реосорбілакту® на кардіогемодинамічні та мікроциркуляторні параметри у хворих на хронічну хворобу нирок

У роботі викладені результати дослідження впливу Реосорбілакту® на кардіогемодинамічні параметри та мікроциркуляцію у хворих на хронічну хворобу нирок як із збереженою їх функцією, так і з наявністю хронічної ниркової недостатності.
Комбустіолог

Внутрішньотканинний електрофорез антибактерійних засобів та ентеросорбція-ентеросанація ентеросгелем та Реосорбілактом при термічних опіках

Вплив внутрішньотканинного електрофорезу (ВТЕ) антибактерійних засобів та ентеросорбції на перебіг опікової хвороби вивчали у 36 потерпілих із термічними опіками ІІІ А-Б–ІV ступеня площею від 20% до 48% поверхні тіла.
Пульмонолог

Влияние Реосорбилакта на реологические свойства крови у больных ишемической болезнью сердца и хроническим обструктивным бронхитом

Проведено изучение влияния Pеосорбилакта при однократном капельном введении на реологические свойства крови у больных ишемической болезнью сердца и хроническим обструктивным бронхитом.
Анестезіолог та медицина невідкладних станів

Вплив Реосорбілакту і Реополіглюкіну на стан гемоконцентрації, в’язкості крові і агрегаційну здатність тромбоцитів у хворих з хронічним легеневим серцем

Реополиглюкин при внутривенном капельном введении в дозе 200,0 мл оказывает выраженное гемодилюционное действие. Вместе с тем, препарат достоверно повышает вязкость плазмы, не оказывает существенного влияния на агрегацию и деформируемость эритроцитов, агрегационную способность тромбоцитов.