Бібліотека - сторінка 25

Категорії
Фільтр Скинути
Анестезіолог та медицина невідкладних станів

До питання створення інфузійних розчинів з фізіологічними буферами

В статті проаналізовано склад електролітних інфузійних розчинів. Розглянуто основні метаболічні кислоти та можливість їх використання в інфузійних розчинах для корекції ацидозу.
Хірург

Досвід використання препарату Латрен® в післяопераційному періоді у хірургічних хворих

Авторами проаналізовано ефективність застосування препарату Латрен® в післяопераційному періоді у 24 хворих, прооперованих з приводу різних ускладнень виразкової хвороби шлунку та дванадцятипалої кишки.
Хірург, Анестезіолог та медицина невідкладних станів

Діагностика, патогенез та лікування атеросклерозу судин головного мозку

Терапевт, Кардіолог, Анестезіолог та медицина невідкладних станів

Диференційна інфузійна терапія у хворих на гострий інфаркт міокарда, ускладнений кардіогенним шоком

З метою визначення індивідуальних особливостей перебігу кардіогенного шоку (KШ) у хворих на гострий інфаркт міокарда (ГІМ) для корекції лікування, зокрема інфузійної терапії, дослідили 59 хворих на ГІМ, в тому числі 21, ускладнений кардіогеним шоком.
Пульмонолог

Диференційна діагностика негоспітальної пневмонії із затяжним перебігом і туберкульозу легень: клінічний випадок

Диференційна діагностика негоспітальної пневмонії із затяжним перебігом та туберкульозу легень — актуальна проблема пульмонології.
Терапевт, Гастроентеролог

Деякі аспекти застосування Лактувіту в лікуванні хворих із хронічними захворюваннями органів травлення

Останнім часом з’явилося багато публікацій, присвячених використанню пребіотичних засобів при хронічних захворюваннях органів травлення. Особливу увагу заслуговує вивчення клінічної ефективності препарату Лактувіт.
Уролог

Декасан в лечении инфицированных ран после урологических операций.

Применение Декасана для местного лечения гнойных ран у больных, перенесших оперативное вмешательство по поводу гнойно-воспалительных заболеваний почек, обусловило позитивный клинический эффект, что выражалось в ускорении заживления ран и сокращении времени пребывания больных в стационаре. Широкий спектр антимикробного, противогрибкового и антивирусного действия наряду с практически полным отсутствием побочных ...
Інфекціоніст

Дезінтоксикаційна та метаболічна терапія при вірусних гепатитах у дітей

У представленій статті обговорюються питання перспектив застосування препарату Реосорбілакт, як засобу патогенетичної терапії, при вірусних гепатитах у дітей.
Інфекціоніст

Дезинтоксикационная терапия реосорбилактом в комплексном лечении больных лептоспирозом

В статье представлены данные об эффективности применения Pеосорбилакта в комплексном лечении больных лептоспирозом.
Хірург, Анестезіолог та медицина невідкладних станів

Гемодинамические эффекты препарата гекодез в периоперационном периоде у больных с гнойно-некротическими формами диабетической стопы

В работе показаны особенности центральной гемодинамики у больных с гнойно-некротическими осложнениями диабетической стопы.
Терапевт

Вплив Тiвортiну на прояви ендотеліальної дисфункції у хворих на гіпертонічну хворобу, обтяжену легеневою гіпертензією

Відомо, що основною патофізіологічною ланкою формування функціональної неспроможності ендотелію є зменшення виділення ним оксиду азоту (N0). Дослідження концентрації даної молекули було б найбільш оптимальним способом візуалізації наявності ендотеліальної дисфункції.
Пульмонолог

Вплив Реосорбілакту на газовий склад і кислотно-основний стан крові у хворих ідіопатичним фіброзуючим альвеолітом

Досліджено вплив Pеосорбілакту (інфузійний препарат на основі сорбітолу і натрію лактату) на газовий склад і кислотно-основний стан крові у 13 хворих ідіопатичним фіброзуючим альвеолітом.
Трансфузіолог

Вплив лікування на динаміку вовчакового антикоагулянту при множинній мієломі

На наявність ефектів вовчакових антикоагулянтів (ВА ) обстежено у 19 хворих на множинну мієлому (ММ). Активність ВА виявлено у 6 (31,6%) з 19 хворих на ММ. У 1 хворої вивчено динаміку ВА під час лікування.
Пульмонолог, Ендокринолог

Вплив Латрену на реологічні властивості та газовий склад крові у хворих літнього та старечого віку при хронічних обструктивних захворюваннях легень на тлі тиреоїдної дисфункції.

Викладені результати досліджень свідчать, про більшу ефективність поєднання стандартної терапії у комбінації з Латреном у патогенетичному лікуванні хворих на ХОЗЛ літнього та старечого віку з тиреоїдною гіпофункцією та гіпокортизолемією, порівняно з брохолітиками.