Бібліотека

КЛІНІКО-БІОХІМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ МАННІТОЛА І СОРБІЛАКТА ПРИ ТЯЖКІЙ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВІЙ ТРАВМІ

Враховуючи дані літератури про оптимізуючий ефект сорбілакта на гемодинаміку, функцію нирок та печінки, здатність до нормалізації кишкової перистальтики та дані про зменшення ознак ендотоксикозу і відсутність від'ємного впливу на рівень глікемії, лактатемії, рівень фосфору, його можна широко використовувати для лікування тяжкої ЧМТ.

Кардіогемодинамічні порушення та можливість їх корекції при метаболічному синдромі

Незважаючи на певні досягнення у вивченні питань різно­манітних патогенетичних та терапевтичних аспектів мета­болічного синдрому багато питань ще залишаються дискутабельними та не до кінця з’ясованими.

Ішемічний коліт як прояв абдомінальної ішемічної хвороби: дискусійні питання клініки, діагностики, лікування (огляд літератури та власні дослідження)

У статті висвітлюються дискусійні питання патофізіології, клініки, діагностики, лікування й профілактики ішемічного коліту як прояву абдомінальної ішемічної хвороби та ішемічного етапу перебігу хронічного невиразкового коліту.

Інфузійна терапія як обовязковий компонент в комплексній терапії хворих на гострий панкреатит

Головні принципи лікування гострого панкреатиту включають адекватне моніторування, поповнення втрат рідини, корекцію електролітних порушень, нутрітивну підтримку та запобігання місцевим та системним ускладненням. Максимально раннє заміщення втрат рідини необхідно для стабілізації серцево-судинної системи та запобігання подальших ішемічних пошкоджень органів шлунково-кишкового тракту.

Інфузійна терапія при туберкульозному менінгоенцефаліті

Внутрішньовенне введення антимікобактеріальних препаратів (4-х: ізоніазиду, рифампіцину, амікацину, ципрофлоксацину чи офлоксацину; при мультирезистентному тубер­кульозі також 4-х: ципрофлоксацину чи офлоксацину, меропенему, амоксиклаву, ПАСКу в по­єднанні з п’ятим: стрептоміцином, який вводиться внутрішньом’язово) протягом першого мі­сяця досягається позитивний клінічний ефект у ¾ хворих на туберкульозний менінгоенцефаліт, що дозволяє рекомендувати заявлений спосіб для впровадження в клінічну практику.

Інфузійна терапія в корекціі порушень гомеостазу при хворобах нирок

В роботі викладено сучасні підходи до корекції порушень гомеостазу інфузійними засобами при низці захворювань нирок. Подана детальна характеристика існуючих розчинів, показання та протипоказання для їх застосування та терапевтичні можливості при різних захворювань нирок, що супроводжуються порушенням гомеостатичних функції нирок.

Інфузійна терапія в гострому періоді опікової хвороби

Інфузійна терапія відноситься до заходів підтримки гемодинаміки и перед усе серцевого викиду. Основними її завданнями є відновлення адекватної тканинної перфузії, нормалізації клітинного метаболізму, корекція порушень гомеостазу.

Інтенсивна терапія “критично хворих пацієнтів”: можливості гідроксиетильованих крохмалів (Гекодезу®)

При лікуванні "критично хворих пацієнтів" використання препарату ГЕК українського виробництва Гекодез® дозволяє швидко нормалізувати показники гемодинаміки, усунути гіповолемію та попередити розвиток ускладнень — гострої ниркової та дихальної недостатності.

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ СОРБІЛАКТ ПРИ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНАХ (Методичні рекомендації)

Методичні рекомендації "Застосування препарату "Сорбілакт" при невідкладних станах" призначені для лікарів усіх спеціальностей, перш за все, нейрохірургів, анестезіологів-реаніматологів, інфекціоністів, невропатологів, травматологів, хірургів, комбустіологів, педіатрів, терапевтів, а також можуть бути корисні для лікарів-інтернів і студентів медичних вузів.
Завантажити ще