Бібліотека

Опікова хвороба

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я опіки за частотою займають третє місце серед інших травм, а в деяких країнах — друге, поступаючись лише транспортним травмам.

ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЙНОЇ МЕТАБОЛІЧНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА В ПОЄДНАННІ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ

Група хворих на гострий інфаркт міокарда (ГІМ) в поєднанні з цукровим діабетом (ЦД) є однією з несприятливих за прогнозом категорією пацієнтів сучасної кардіології, не зважаючи на значні досягнення тромболітичної терапії.

Патогенетична корекція ендотоксикозу та гіперліпідемії у хворих на неалкогольний медикамент-індукований стеатогепатит за допомогою ксилату та лактувіту

Усуненню холестазу та ендотоксикозу сприяли гіперосмолярні властивості ксилату, який має протинабряковий, осмодіуретичний, дезінтоксикаційний, протизапальний ефекти.

КОМПЕНСАТОРНІ МЕХАНІЗМИ ПРИ АЦИДОЗАХ. ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ НЕІНТЕНСИВНОЇ ІНФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇ АЦИДОЗІВ

У статті наведені сучасні погляди на механізми розвитку та компенсаторнопристосувальні реакції при газових та негазових ацидозах. Обговорюються принципи патогенетичної корекції ацидозів з точки зору механізмів дії різних інфузійних препаратів.

ЗАСТОСУВАННЯ РЕОСОРБІЛАКТУ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ З АЛКОГОЛЬНОЮ ІНТОКСИКАЦІЄЮ

В статті наведені результати успішного використання Реосорбілакту в якості детоксикаційного агента в комплексній терапії хворих з алкогольною інтоксикацією різного ступеня тяжкості.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОЇ ФОРМИ ПАРАЦЕТАМОЛУ ДЛЯ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО ЗНЕБОЛЮВАННЯ У ХВОРИХ ІЗ СИНДРОМ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ

Синдром діабетичної стопи (СДС) — це комплекс її анатомофізіологічних змін, які розвиваються як ускладнення цукрового діабету (ЦД) та зумовлені діабетичною нейропатією, ангіопатією та виникненням гнійно-некротичних процесів. У багатьох хворих на СДС виникає больовий синдром, який має певні відмінності залежно від форми СДС.

РОЛЬ РЕОСОРБІЛАКТУ В ЛІКУВАННІ ГІПОКСІЇ ПАРЕНХІМИ НИРОК ПРИ ПІЄЛОНЕФРИТІ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ

У роботі викладені результати дослідження впливу Реосорбілакту® на показники, що відображають наявність тканинної гіпоксії паренхіми нирок у дітей раннього віку, хворих на гострий пієлонефрит.

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ПРИ ПРИЗНАЧЕННІ ПАРААМІНОСАЛІЦИЛОВОЇ КИСЛОТИ

Метою роботи було порівняти ефективність та безпеку лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз при різних шляхах введення протитуберкульозного препарату ІІ ряду — парааміносаліцилової кислоти (ПАС).

Сучасна інфузійна терапія в опіковому шоці

Вивчалися основні клінічні, біохімічні, показники, у хворих з поширеними опіками в стадії тяжкого та вкрай тяжкого опікового шоку, яким проводилася інфузійна протишокова терапія за традиційними схемами до 2007 року і за схемами де в лікуванні використовувались більш сучасні інфузійні препарати і адаптовані до них схеми інфузійної терапії (2007–2012 рр.).
Завантажити ще