Бібліотека

Дексмедетомідин для седації в інтенсивній терапії (огляд літератури та клінічний досвід)

Резюме. Дексмедетомідин є доволі новим і перспективним препаратом у використанні в інтенсивній терапії та при оперативних втручаннях. Враховуючи те, що він є агоністом альфа-2-адренорецепторів, дексмедетомідин має аналгетичний, седативний ефект і впливає на показники гемодинаміки. Завдяки тому, що дексмедетомідин не має здатності пригнічувати дихання, він може використовуватись у пацієнтів з порушенням ...

Безпечна седація під час кесаревого розтину

Резюме. Внаслідок підвищення середнього віку породіль частота кесаревого розтину зростає з року в рік. Нейроаксіальна анестезія є методикою вибору для операції кесаревого розтину, і саме її впровадження дозволило знизити материнську смертність, пов’язану з ускладненнями анестезії. Вона також дозволяє пацієнтці бути у свідомості під час народження дитини, брати активну участь у ...

Сучасний підхід до седації під час реґіонарної анестезії в гінекології

Резюме. У даний час однією з актуальних проблем в анестезіології є безпечна й адекватна седація при регіонарній анестезії. Згідно з основними принципами сучасної анестезіології, безпечна і ефективна седація повинна забезпечити захист психоемоційної сфери пацієнта, відсутність пробудження, відсутність відчуття болю і страху, відсутність нудоти і блювоти в післяопераційному періоді; у той ...

Багатоцентрове дослідження ефективності післяопераційного знеболення в Україні з використанням парацетамолу в хірургічних стаціонарах – “РОЗУМ”

Резюме. Стаття присвячена ефективності проведення післяопераційного знеболювання в хірургічних стаціонарах України. Описано багатоцентрове дослідження ефективності післяопераційного знеболення в Україні з використанням парацетамолу в хірургічних стаціонарах – “РОЗУМ”. Визначено ефективність мультимодальної аналгезії та інших методів знеболювання в післяопераційному періоді. Виявлено предиктори виникнення неадекватного знеболювання хірургічних хворих, оцінено ризики розвитку больового синдрому ...

ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ПОЄДНАННЯ ПРОПОФОЛУ ТА ДЕКСМЕДЕТОМІДИНУ ПРИ ПЛАНОВИХ ПРОЦЕДУРНИХ СЕДАЦІЯХ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА ОПИСАННЯ ВЛАСНОГО ДОСВІДУ)

Процедурна седація (ПС) – це техніка введення седативних препаратів з анальгетиками чи без них для викликання стану, при якому пацієнт може бути толерантним до виконання неприємних процедур за збереження кардіореспіраторних функцій. Планові ПС проводять при різних за інвазивністю, болючістю та тривалістю процедурах, але за визначенням, вони не досягають глибини анестезії/наркозу ...

Неврологічні порушення в пацієнтів, які перенесли COVID-19: як лікувати в умовах пандемії

На базі ГУ “Інституту неврології, психіатрії, наркології та медичної психології НАМН України” було проведено відкрите порівняльне дослідження ефективності комплексного застосування едаравону, фіксованої комбінації L-аргініну та L-карнітину, ксилітол-вмісного розчину у 30 пацієнтів з неврологічними порушеннями. Групу порівняння склали 30 пацієнтів, які отримували стандартне базове лікування. Проведене лікування в основній групі зменшило ...

Методи корекції неврологічних порушень у пацієнтів із коронавірусною хворобою (COVID-19)

Мета роботи. Проаналізувати частоту виникнення та спектр неврологічних порушень у пацієнтів із коронавірусною хворобою, запропонувати методи вдосконалення патогенетичного лікування. Матеріали та методи. Обстежено 83 пацієнта з коронавірусною хворобою, госпіталізованих до КНП ХОР«Обласна клінічна інфекційна лікарня» протягом періоду з травня до грудня 2020 р. Пацієнти були поділені на групи залежно від ...

Стан метаболічних процесів і шляхи їх покращення у жінок перименопаузального віку через застосування курсу Life extension

Подовження тривалості та піднесення якості життя жінок старших вікових груп є значною проблемою сучасної медицини. Порушення метаболізму у вигляді цукрового діабету типу ІІ і атерогенної дисліпідемії призводять до значного рівня ускладнень з боку серцево-судинної системи. Відомо, що призначення замісної гормональної терапії не може нормалізувати вікові порушення метаболізму. Тому пошук нових ...

Вплив нового акцептора вільних радикалів, Едаравону (MCI-186), на гострий інфаркт головного мозку

Дане багатоцентрове, рандомізоване, плацебо-контрольоване, подвійне сліпе дослідження було проведено для підтвердження ефективності едаравону (30 мг, внутрішньовенно, двічі на добу) з точки зору функціонального результату у пацієнтів з гострим ішемічним інсультом. Дослідження тривало понад 3 роки в 30 університетах та медичних закладах Японії за участю 250 пацієнтів. Результат оцінювався згідно з ...

Кохранівська база даних систематичних оглядів. Едаравон для лікування гострого ішемічного інсульту.

Дані експериментальних та клінічних досліджень показали, едаравон може бути корисним для пацієнтів з гострим ішемічним інсультом. Ціль огляду: оцінити ефективність та безпеку едаравону при гострому ішемічному інсульті. Основні результати. Автори включили три випробування. Доза ін’єкцій едаравону в трьох випробуваннях була однаковою і становила 60 мг на добу, а тривалість курсу ...
Завантажити ще