Бібліотека

КОРОТКОЧАСНИЙ ПЕРОРАЛЬНИЙ ПРИЙОМ L-АРГІНІНУ ПОЛІПШУЄ ЕНДОТЕЛІАЛЬНУ ФУНКЦІЮ НАТЩЕСЕРЦЕ ПРИ НИЗЬКИХ ВИХІДНИХ ЗНАЧЕННЯХ ПОТІКЗАЛЕЖНОЇ ВАЗОДИЛАТАЦІЇ: МЕТААНАЛІЗ РАНДОМІЗОВАНИХ КОНТРОЛЬОВАНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Резюме: Обґрунтування. Результати попередніх досліджень свідчать, що пероральний прийом L-аргініну впливає на ендотеліальну функцію. Однак більшість цих досліджень були невеликими, а висновки суперечливими, тому конкретні ефекти даного засобу є предметом дискусій. Мета. Метою даної роботи було оцінити вплив призначеного перорального L-аргініну на стан ендотеліальної функції за допомогою визначення значень потікзалежної ...

ЕФЕКТИВНІСТЬ L-АРГІНІНУ Й L-КАРНІТИНУ В ЛІКУВАННІ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ТА КОМОРБІДНОЇ ПАТОЛОГІЇ

Близько 80% передчасних інфарктів та інсультів можна попередити завдяки впливу на фактори ризику серцево-судинних захворювань (ССЗ), зокрема підвищений рівень артеріального тиску (АТ), холестерину та глікемії. При цьому вагома роль належить природним речовинам й амінокислотам, як-то карнітин та аргінін, що забезпечують і регулюють в організмі роботу цілої низки життєво важливих функцій. ...

ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМБІНОВАНОГО ПРЕПАРАТУ L-АРГІНІНУ ТА L-КАРНІТИНУ В ТЕРАПІЇ ПАЦІЄНТІВ З ГОСТРИМ ІНФАРКТОМ МІОКАРДА

Мета роботи: оцінити ефективність комбінованого препарату L-аргініну та L-карнітину (КПАК) як доповнення до стандартної терапії в пацієнтів з гострим інфарктом міокарда (ГІМ). Матеріали і методи. У дослідження залучено 60 хворих віком у середньому (48,9±19,2) року з верифікованим діагнозом ГІМ, після перкутанного коронарного втручання. Термін спостереження – 6 тиж. Пацієнти були рандомізовані ...

ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕРАПІЇ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ З ЗАСТОСУВАННЯМ ФІКСОВАНОЇ КОМБІНАЦІЇ L-АРГІНІНУ ТА L-КАРНІТИНУ З ТОЧКИ ЗОРУ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ (ОГЛЯД МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ ДЖЕРЕЛ)

Мета: аналіз джерел наукової літератури щодо застосування амінокислот L-аргініну та L-карнітину при ішемічній хворобі серця. Об’єкт і методи дослідження. Проведено пошук літературних джерел в основних електронних базах даних доказової медицини: BMJ Clinical Evidence, Medscape from WebMD, Centers for Disease Control and Prevention, The Cochrane Collaboration The Cochrane Library, The National ...

ОРГАНОПРОТЕКТОРНІ МОЖЛИВОСТІ L-АРГІНІНУ В ЛІКУВАННІ ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ

Мета дослідження. Вивчення впливу препарату L-аргініну (препарат Тівортін, виробництва ТОВ «Юрія-Фарм») на показники церебральної гемодинаміки та структурно-функціонального стану нирок задля з’ясування можливостей додаткового органопротекторного впливу у пацієнтів з АГ. Матеріали та методи. В дослідження було включено 60 пацієнтів з неконтрольованою АГ, середній вік 59,6±1,6 років. Пацієнти були розподілені на дві ...

Жінки в менопаузі і стратегія Life еxtension

Після репродуктивного періоду в житті кожної жінки настає перименопаузальний, що характеризується згасанням функції яєчників та гормональною перебудовою організму. Жінки можуть відмічати порушення сну, перепади настрою, припливи, зниження працездатності, інколи депресію, фобії, зниження пам’яті. У цьому віці багато жінок уже мають терапевтичну патологію, яка в умовах дефіциту естрогенів зазвичай маніфестує. На ...

Реосорбілакт покращує ефективність емпіричної терапії запальних захворювань органів малого таза (клінічне спостереження)

У статті описано клінічний випадок інфузійного використання сорбітолвмісного препарата Реосорбілакт із левофлоксацином і орнідазолом у пацієнтки з гострим двобічним сальпінгоофоритом. На фоні лікування відмічено значне покращення стану жінки з подальшим одужанням при швидкій нормалізації гемодинаміки у яєчниковій артерії за даними ультразвукової доплерометрії. Встановлено, що Реосорбілакт відігравав роль гідродинамічного провідника для ...

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ЖІНОК ІЗ ЗАПАЛЬНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗА

Запальні захворювання органів малого таза є однією з важливих проблем сучасної гінекології, що зумовлено високою частотою хронізації процесу і великою кількістю ускладнень. У статті проведено теоретичне і практичне обґрунтування застосування препаратів Реосорбілакт і Грандазол для підви-щення ефективності емпіричної терапії пацієнток з гострим сальпінгоофоритом. Мета дослідження: вивчення ефективності використання гіперосмолярного комбінованого ...

Можливості використання препаратів ксилітолу та L-аргініну у менеджменті менопаузи

Менопауза супроводжується розвитком комплексу розладів, які призводять до виникнення метаболічного синдрому Х. У патогенезі цих порушень значну роль відводять гіпоестрогенемії та гіперандрогенемії, які спричинюють ожиріння, дисліпідемію та цукровий діабет 2-го типу. Жирова тканина є «полем» для синтезу медіаторів хронічного запалення та оксидативного стресу. На жаль, замісна гормональна терапія не визнана ...

Безпечність та ефективність дезінтоксикаційної терапії Реосорбілактом при ХХН 1-3-ї стадій

реосорбилакт Юрия-Фарм Проблема дезінтоксикаційної терапії при хворобах нирок є важливою складовою сучасного лікування. Порушення функції нирок значно ускладнює проведення дезінтоксикаційних заходів по принаймні з двох причин. Перша – це зниження кліренсу токсичних речовин, збільшення їх вмісту і їх перерозподіл в тканинах організму при зменшенні швидкості клубочкової фільтрації. Друга причина – зміна самої ...
Завантажити ще