Бібліотека

Вибір дози гіпербаричного бупівакаїну (Лонгокаїн® Хеві) для запобігання артеріальній гіпотензії при спінальній анестезії у вагітних із підвищеною масою тіла

У роботі розглядається питання анестезіологічного забезпечення кесарева розтину з використанням регіонарної анестезії.

ЗАСТОСУВАННЯ ГЛЮКОЗО-ІНСУЛІНО-КАЛІЄВОЇ СУМІШІ (ГІК) У ЛІКУВАННІ КАРДІОЛОГІЧНИХ ПАЦІЄНТІВ: ЗА І ПРОТИ

В статті наведено патогенетичні механізми дії глюкозо-інсуліно-калієвої суміші (ГіК) та проаналізовано результати досліджень по її застосуванню у лікуванні кардіологічних пацієнтів.

Корекція кислотно-лужного балансу в лікуванні хворих з гострими отруєннями. Можливості нового буферованого розчину натрію гідрокарбонату 4,2% («Сода-буфер»®)

В статті обговорено механізми впливу нового буферованого розчину натрію гідрокарбонату 4,2% — Сода-буфер — на основні ланки патогенезу гострих отруєнь різного генезу.

ЗМІНИ НАПРУЖЕНОСТІ ЛЕЙКОЦИТАРНОЇ ФОРМУЛИ У ХВОРИХ ІЗ МЕДИКАМЕНТОЗНОЮ АЛЕРГІєЮ НА ФОНІ ЛІКУВАННЯ РЕОСОРБІЛАКТОМ

Досліджено типи і ступені напруженості лейкоцитарної формули у 40 хворих на медикаментоз­ну алергію в день госпіталізації та через 10 днів стаціонарного лікування, яке проводилось із додаванням Pеосорбілакту в одній групі.

Переваги комбінованого застосування інфузійної та пероральної форми L-аргініну при лікуванні пацієнтів зі стабільною стенокардією напруги

Основна відмінність від попередніх досліджень – комбінований в/в-пероральний шлях введення. При в/в введенні біодоступність значно вища, ніж при пероральному, тобто істотно зменшується час до появи антиангінального ефекту.

РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПАСК В КОМПЛЕКСНІЙ ХІМІОТЕРАПІЇ ХВОРИХ ДЕСТРУКТИВНИМ, РАНІШ НЕЕФЕКТИВНО ЛІКОВАНИМ, ХІМІОРЕЗИСТЕНТНИМ ТУБЕРКУЛЬОЗОМ ЛЕГЕНЬ

Проблема хіміотерапії хворих деструктивним туберкульозом легень, які раніш неефективно лікувались протитуберкульозними препаратами і виділяють резистентні до них мікобактерії туберкульозу (МБТ), є дуже складною і залишається в центрі уваги фтизіатрів.

Завантажити ще