Бібліотека

ВПЛИВ ЛІКУВАННЯ НА ДИНАМІКУ ВОВЧАКОВОГО АНТИКОАГУЛЯНТУ ПРИ МНОЖИННІЙ МІЄЛОМІ

На наявність ефектів вовчакових антикоагулянтів (ВА ) обстежено у 19 хворих на множинну мієлому (ММ). Активність ВА виявлено у 6 (31,6%) з 19 хворих на ММ. У 1 хворої вивчено динаміку ВА під час лікування.

Вплив Латрену на реологічні властивості та газовий склад крові у хворих літнього та старечого віку при хронічних обструктивних захворюваннях легень на тлі тиреоїдної дисфункції.

Викладені результати досліджень свідчать, про більшу ефективність поєднання стандартної терапії у комбінації з Латреном у патогенетичному лікуванні хворих на ХОЗЛ літнього та старечого віку з тиреоїдною гіпофункцією та гіпокортизолемією, порівняно з брохолітиками.

Вплив інфузійної антикетогенної терапії на стан вуглеводно-ліпідного обміну та на деякі гормони стресу у дітей із ацетонемією на тлі критичних станів інфекційного ґенезу.

У статті стисло викладені теоретичні механізми розвитку ацетонемії у дітей при порушенні вуглеводно-ліпідного обміну на тлі критичних станів.

Вплив застосування реосорбілакту на динаміку лабораторно-біохімічних показників у хворих з онкологічною патологією товстого кишківника в ранньому післяопераційному періоді

Результати проведеного дослідження свідчать, що застосування Pеосорбілакту у дозі від 6 до 10 мл/кг/добу призводить до позитивної динаміки лабораторно-біохімічних показників у хворих з онкологічною патологією товстого кишківника в ранньому післяопераційному періоді.

ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОВЕННИХ ІНФУЗІЙ НОВОГО ВІТЧИЗНЯНОГО ПРЕПАРАТУ РЕОСОРБІЛАКТ НА ПОКАЗНИК СЕЧОВИНИ КРОВІ ХВОРИХ, ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЙ НА СТРАВОХОДІ ТА ШЛУНКУ

Для вивчення енергетичної дії введеного внутрішньовенно комплексного препарату Реосорбілакт застосовано метод визначення різниці концентрації сечовини в крові до і після інфузій препарату.

ВПЛИВ РЕОСОРБІЛАКТУ® НА КАРДІОГЕМОДИНАМІЧНІ ТА МІКРОЦИРКУЛЯТОРНІ ПАРАМЕТРИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ ХВОРОБУ НИРОК

У роботі викладені результати дослідження впливу Реосорбілакту® на кардіогемодинамічні параметри та мікроциркуляцію у хворих на хронічну хворобу нирок як із збереженою їх функцією, так і з наявністю хронічної ниркової недостатності.

ВНУТРІШНЬОТКАНИННИЙ ЕЛЕКТРОФОРЕЗ АНТИБАКТЕРІЙНИХ ЗАСОБІВ ТА ЕНТЕРОСОРБЦІЯ-ЕНТЕРОСАНАЦІЯ ЕНТЕРОСГЕЛЕМ ТА РЕОСОРБІЛАКТОМ ПРИ ТЕРМІЧНИХ ОПІКАХ

Вплив внутрішньотканинного електрофорезу (ВТЕ) антибактерійних засобів та ентеросорбції на перебіг опікової хвороби вивчали у 36 потерпілих із термічними опіками ІІІ А-Б–ІV ступеня площею від 20% до 48% поверхні тіла.

ВЛИЯНИЕ РЕОСОРБИЛАКТА НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРОВИ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И ХРОНИЧЕСКИМ ОБСТРУКТИВНЫМ БРОНХИТОМ

Проведено изучение влияния Pеосорбилакта при однократном капельном введении на реологические свойства крови у больных ишемической болезнью сердца и хроническим обструктивным бронхитом.

ВПЛИВ РЕОСОРБІЛАКТУ І реополіглюкіну НА СТАН гемоконцентрації, В’ЯЗКОСТІ КРОВІ І агрегаційну здатність ТРОМБОЦИТІВ У ХВОРИХ з ХРОНІЧНИМ ЛЕГЕНЕВИМ СЕРЦЕМ

Реополиглюкин при внутривенном капельном введении в дозе 200,0 мл оказывает выраженное гемодилюционное действие. Вместе с тем, препарат достоверно повышает вязкость плазмы, не оказывает существенного влияния на агрегацию и деформируемость эритроцитов, агрегационную способность тромбоцитов.

ВИКОРИСТАННЯ РОЗЧИНУ ЕТАМБУТОЛУ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ (ІНБУТОЛ) В КОМПЛЕСІ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХІМІОРЕЗИСТЕНТНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ. КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ.

В статті наведені дані про 2 клінічні випадки мультирезистентного туберкульозу легень, при яких додавання в схему поліхіміотерапії розчину етамбутолу для внутрішньовенного введення дозволило в значній мірі покращити результати лікування та пришвидшити процес одужання пацієнтів.
Завантажити ще