Бібліотека

Аргинин: биологическое действие, влияние на синтез оксида азота

Проведено огляд механізмів біологічної дії аргініну. Досліджено вплив препарату “Тівортін”, який містить L-аргінін, на ендогенний синтез NO. Встановлено, що перитоніальна ін'єкція щурам розчину препарату призводить до підсилення утворення NO в організмі, що супроводжується підвищенням рівня нітритів та нітратів в сечі та крові. За даними ЕПР-спектроскопії збільшується вміст NO в тканині печінки, підсилюється функціональна активність мітохондрій.

АРГИНИН В МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ (обзор литературы)

Проанализированы данные литературы об использовании аминокислоты аргинина в разных областях медицины. Рассмотрены физиологическая роль оксида азота в различных системах организма и некоторые аспекты клинического использования препаратов, содержащих аргинин.

АНТИСЕПТИЧНИЙ ПРЕПАРАТ ДЕКАСАН У ПРОФІЛАКТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ МІСЦЕВИХ ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ УРАЖЕНЬ

Наведені сучасні відомості про антисептику та антисептики різних хімічних груп. Всебічно розкриті механізми дії, показання, протипоказання та способи застосування ефективного вітчизняного антисептичного препарату декаметоксину — Декасану.

АНТИМІКРОБНИЙ ЛІКАРСЬКИЙ ПРЕПАРАТ ДЕКАСАН: СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

В роботі наведено результати дослідження антисептиків декаметоксину, декасану по профілактиці та лікуванню гнійно-запальних захворювань (бронхолегеневі неспецифічні хвороби, післяпологові ендометрити, дифтерійна інфекція, захворювання шлунку та жовчовивідних шляхів). У хворих з гнійно-запальними захворюваннями тканин доведено високу профілактичну та лікувальну ефективність декасану.

АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ МІКРООРГАНІЗМІВ. СТАН ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

В статті наведені основні механізми розвитку та розповсюдження антибіотикорезистентності мікроорганізмів до часто використовуваних антибактеріальних засобів. Висвітлено актуальність проблеми стійкості мікроорганізмів до антибіотиків.

АМІНОКАПРОНОВА КИСЛОТА — ЗАСІБ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКИ ГРИПУ ТА ГРВІ

Розробка методів та засобів для профілактики та лікування грипу та ГРВІ є актуальним завданням системи охорони здоров’я. Результати даного дослідження обґрунтовують використання амінокапронової кислоти як ефективного протигрипозного засобу.

PЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕЯКИХ МЕХАНІЗМІВ ПРОТИВІРУСНОЇ ДІЇ ДЕКАМЕТОКСИНУ ТА ЕТОНІЮ

В результаті проведеного дослідження встановлений механізм противірусної дії біс-четвертинних солей амо­нію, який полягав у гальмуючому впливі на протеолітичну активність вірусу та вірус-мембранного комплексу.

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ІЗОНІАЗИД У ФОРМІ СИРОПУ В ЛІКУВАННІ ТА ПРОФІЛАКТИЦІ ТУБЕРКУЛЬОЗУ У ДІТЕЙ

Щорічно у світі реєструється приблизно 9 млн. нових випадків туберкульозу. Близько 1млн (11%) припадає на дітей у віці до 15 років. Ізоніазид найбільш ефективний при свіжих гострих процесах, показаний для лікування активних форм туберкульозу різної локалізації у дорослих та дітей як основний препарат.

Карнитин и хронический гемодиализ

photo_art1 Хотя с открытия карнитина прошло 100 лет, исследование его многообразных эффектов никоим образом не закончено и они все еще ждут объяснения. Карнитин был открыт в 1905 г. почти одновременно Гулевичем и Кримбергом в Москве, Россия [1], и Кучером (Kutscher) в Марбурге, Германия [2]. Долгое время он оставался одним из тех природных соединений, функция которых была неизвестной.
Завантажити ще