Бібліотека

Карнитин и хронический гемодиализ

photo_art1 Хотя с открытия карнитина прошло 100 лет, исследование его многообразных эффектов никоим образом не закончено и они все еще ждут объяснения. Карнитин был открыт в 1905 г. почти одновременно Гулевичем и Кримбергом в Москве, Россия [1], и Кучером (Kutscher) в Марбурге, Германия [2]. Долгое время он оставался одним из тех природных соединений, функция которых была неизвестной.

ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ

lib_1533 Цель данной монографии − помочь врачам выявить патологические нарушения, требующие инфузионной терапии, произвести оптимальный выбор средств для инфузии в соответствии с конкретной обстановкой, обеспечить целесообразную и безопасную технику инфузии и объективно оценить эффективность терапии.

Застосування препарату Окодек для санації кон’юнктиви під час лікування інфекційних захворювань очей

Zdorovje_okodek-1 Препарат Окодек – універсальний антисептичний засіб, який доцільно використовувати для профілактики та лікування бактеріальних, вірусних, грибкових і протозойних уражень ока та його придаткового апарату. Препарат підвищує чутливість антибіотикорезистентних штамів бактерій до антибактеріальних засобів і здатний потенціювати протимікробну активність останніх.

Aquila – новий засіб для прискорення відновлення тканин ока

aqvila Здатність препаратів гіалуронової кислоти посилювати дію інших лікарських засобів, знижуючи при цьому необхідну дозу введення у 2-3 рази та зменшуючи ризик токсичного впливу медичного препарату на тканини, є перспективним напрямом наукових досліджень у вітчизняній та світовій медичній науці.

L-карнитин для вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний: систематический обзор литературы и метаанализ

Cистематический обзор литературы был выполнен согласно рекомендациям для проведения систематических обзоров исследований, посвященных лечению, — PRISMA (preferred reporting items for systematic review sandmeta-analyses — наиболее важные пункты для систематических обзоров и метаанализов)

Розробка протигрипозних засобів: досвід, здобутки, перспективи

ВООЗ рекомендує у кожній країні створити необхідний резерв хіміотерапевтичних засобів, які могли б забезпечити профілактичні та лікувальні заходи у разі різкого підйому кількості захворілих на грип серед населення.