The experience of the use of the of Diart® in the surgical treatment of the chondral and osteochondral fractures of the knee

Orthopaedic Trauma

National Scientific-Practical Centre of Emergency Medicine, Chişinău, Republic of Moldova.
Department of Traumatology and Orthopaedics, State University of Medicine and Pharmacy “N.Testemiţanu”


REZUMAT. Experienţa utilizării preparatului Diart® în complexul de tratament chirurgical al bolnavilor cu fracturi condrale şi osteocondrale ale genunchiului
Experienţa noastră constă în tratamentul a 60 bolnavi cu fracturi condrale şi osteocondrale ale genunchiului cu folosirea tehnicii artroscopice pe perioada anilor 2010-2011. La toţi bolnavii sa efectuat artroscopie diagnostică, în 21 cazuri sa practicat numai înlăturarea fragmentului detaşat, in 21 cazuri înlăturarea fragmentului cu abrazia condroplastică a defectului, în 10 cazuri înlăturarea fragmentului cu abrazia condroplastică şi microfracturare, în 2 cazuri refixarea fragmentului, în perioada postooperatorii bolnavii au primit tratament intra-articular cu Diart®, prima priză imediat după fini-sarea intervenţiei cu repetarea la o lună în 2 prize cu intervalul de o săptămînă. Evaluarea rezultatelor la 1-2 ani postoopera-tor, în toate cazurile am obţinut rezultate bune.

SUMMARY. The experience of the use of Diart® in the treatment of chondral and osteo-chondral fractures of the knee Our experience consists in the treatment of 60 patients with chondral and osteo-chondral fractures of the knee using the arthroscopic technique during 2010 and 2011, followed by intra-articular treatment with Diart®. In all the cases we performed arthroscopic diagnostics, that resulted in the removal of the detached fragment (21 cases), removal of the detached fragment with abrasive chondroplasty (21 cases), removal of the fragment with abrasive chondroplasty and forage(10 cases), re-fixing of the fragment(2 cases). Postoperatory treatment included intra-articular administration of Diart®, the first injection immediately after the in-tervention, the second one after a month and the third one a week later. While analyzing the treated cases in 1-2 years after the intervention we evaluated the results as fully satisfactory.